διβάνι  

  •    Der erste, offizielle Rat des Osmanischen Reiches
  •    das zentrale Organ des Staates
  •    Sitzung des Rats
  •    türkisches Gouvernement

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

divani, thivani, dibani


Synonyme:

ντιβάνι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15