διανυκτού  

  •    dianyktou
  •    dianyktoy

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dianiktu, thianiktu, dianyktoy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15