διανυκτού  

  • dianyktou
  • dianyktoy

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dianiktu, thianiktu, dianyktoy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15