γινίσκομαι  

  • giniskomai

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

giniskome, jiniskome, giniskomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15