γαρ  

  •    Füllwort in Gedichten
  •    umgangsprachlich um Eigenschaften von jmd. hervorzuheben

Beispielsätze

Τον λογαριασμό, παρακαλώ.

Ο λογαριασμός μπορεί να πληρωθεί σήμερα.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν ένα μαργαριτάρι ακόμη όταν λέει «είμαι ένα μαργαριτάρι, ένα μαργαριτάρι».

Quelle: Sprachprofi, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gar, rar


Synonyme:

καθώς είναι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15