γαλακτοκομία  

  •    Milchwirtschaft

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

galaktokomia, ralaktokomia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ γαλακτοκομία γαλακτοκομίες
Genitiv γαλακτοκομίας γαλακτοκομιών
Akkusativ γαλακτοκομία γαλακτοκομίες
Vokativ γαλακτοκομία γαλακτοκομίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15