βραδιάζω  

  • bradiazw
    upvotedownvote
  • es wird dunkel/Abend
    upvotedownvote
  • Ich schlafe
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... (1979) Σε χρειάζομαι (1980) Ένα γράμμα (1981) Τα νησιώτικα (1982) Όταν βραδιάζει (1983) Πιο καλή η μοναξιά (1984) Εγώ κι εσύ (1985) Ξαρχάκος-Πάριος (1986) ...

... αποτυχημένες απόπειρες έπαψαν τις επιθέσεις, και επειδή είχε αρχίσει να βραδιάζει, υποχώρησαν και έφυγαν για το Άργος. Στο πεδίο της μάχης εγκατέλειψαν ...

... label «Δίσκοι Κύτταρο Κομοτηνής». Κάνει δύο προσωπικούς δίσκους, το «Βραδιάζει» (1991) και το «Stavento» (1999), ένα cd single με τον τίτλο «Το τραγούδι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vradiazo, vrathiazo, bradiazw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15