βλάκας  

  • Idiot
  • Dussel

Beispielsätze

Δεν είναι βλάκας.

Με άλλα λόγια, είσαι βλάκας.

Quelle: enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vlakas, blakas


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βλάκας βλάκες
Genitiv βλάκα βλακών
Akkusativ βλάκα βλάκες
Vokativ βλάκα βλάκες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15