βδελυρός  

  • abscheulich
  • scheußlich

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ολόκληρου του σώματος ή των τμημάτων του που σχετίζονταν με τον έρωτα, Ο βδελυρός εκθειαστής του Θεοφράστου δεν φαίνεται να έκαμνε πράξη αξιόποινη. Το ίδιο ...

... αν όχι ο ατιμωτικότερος τρόπος θανάτωσης που προορίζονταν για τους βδελυρότερους κακούργους. "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.2ος σελ.723 ...

... υιοθετούσε μία ζοφερή, απορριπτική οπτική απέναντι στην ύλη, θεωρώντας την βδελυρή και ταυτίζοντάς την με το Κακό, μία οπτική η οποία δε συμφωνούσε με τις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vdeliros, vtheliros, bdelyros

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15