αυτοματικά  

  • automatisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αυτομάτη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Αυτομάτης ήταν η Ευρώπη, και επομένως η Αυτομάτη ...

... Αυτόματο ονομάζεται μια μηχανή με βάση την οποία ελέγχεται αν μια λέξη ανήκει σε μια τυπική γλώσσα. Λειτουργεί σαν μία μηχανή Τούρινγκ χωρίς έξοδο (εναλλακτικά ...

... που δέχεται το αυτόματο. Η έξοδος του αυτόματου θα είναι είτε αποδοχή είτε απόρριψη της εισόδου. Επειδή οι καταστάσεις του αυτόματου είναι πεπερασμένου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aftomatika, aytomatika

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15