αργά  

  • langsam
  • spät

Beispielsätze

Είναι αργά.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Ήταν ήδη πολύ αργά.

Quelle: Sprachprofi, gyiann, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arga, arra

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15