απόλυση  

  • Entlassung
    upvotedownvote
  • Freilassung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... οι πιστοί εκ του Ιερού Ναού. Απολύσεις έχουν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία, ο Εσπερινός καθώς και τα Μυστήρια. Επίσης απόλυση (όπως και έναρξη) έχει κάθε ...

... Όρθρου και μετά τη Δοξολογία (εκτός των Κυριακών), επίσης και κατά την απόλυση των δεσποτικών λειτουργιών, αντί του «Είδομεν το φως το αληθινόν ...» Απολυτίκια ...

... Ευχαριστία Απόλυση Θείας Ευχαριστίας (Σώσον ο Θεός...) Οπισθάμβωνος Ευχή Οι ύμνοι της απολύσεως. («Είδομεν το φως» και ο ύμνος της απολύσεως «Δι'ευχών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apolisi, apolysh


Deutsche Synonyme zu: απόλυση

Ablösung Austritt Absetzung Entlassung Demission Vertragsauflösung Abberufung Enthebung Vertragsaufhebung Kündigung Demontage Zerrüttung Zersplitterung Zertrennung Abbau Zerteilung Abbruch Auflösung Rückbau Zerfall Zerlegung Untergang Amtsentsetzung Entthronung Kassation Amtsenthebung Rausschmiss Feuerung Rauswurf Freisetzung Entlassung (aus der Haft) Freilassung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ απόλυση απολύσεις
Genitiv απόλυσης
& απολύσεως
απολύσεων
Akkusativ απόλυση απολύσεις
Vokativ απόλυση απολύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15