απελεύθερος  

  • Freigelassener
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... O Ερμάς ήταν απελεύθερος Χριστιανός του 2ου αιώνα. Ήταν αδερφός του επισκόπου της Ρώμης Πίου. Δεν έλαβε μόρφωση καθώς ενώ ήταν ακόμα παιδί πουλήθηκε σαν ...

... μερική, ανάλογα με την επιθυμία του πρώην αφέντη. Στην πρώτη περίπτωση, ο απελεύθερος ήταν προστατευμένος από το νόμο απέναντι σε κάθε προσπάθεια νέας υποδούλωσης ...

... Πολύκλειτος ο Λαρισαίος, 2ος αιώνας π.Χ., ιστορικός Πολύκλειτος (απελεύθερος), 1ος αιώνας, απελεύθερος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα Πολύκλειτος (χρυσοχόος), ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apeleftheros, apeleytheros

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15