απατώ  

  • betrügen
    upvotedownvote
  • täuschen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στην άποψη ότι το βιβλίο δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια περίτεχνη απάτη, μια δίχως νόημα εναλλαγή τυχαίων χαρακτήρων. Το μυστήριο του νοήματος και ...

... Η Απάτη στην ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση ή πνεύμα (δαίμονας) της εξαπάτησης, παραπλάνησης, πονηριάς και της απάτης. Ο Ησίοδος αναφέρει στη ...

... PMID συνεχίζει να υφίσταται και για δημοσιεύσεις που αποσύρθηκαν (π.χ για απάτη, ανεπάρκεια). Η ανακοίνωση διορθώσεων σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις μπορεί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apato, apatw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15