αναλυτική  

  • analytische
    upvotedownvote
  • analytische Geometrie f
    upvotedownvote
  • ausführlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Έδωσε μια αναλυτική περιγραφή του ατυχήματος.

Quelle: Tensai


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

analitiki, analytikh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15