ανακλαδίζομαι  

  • Beine und Hände ausstrecken
    upvotedownvote
  • hinlegen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Επιστημών 6.785 μέτρα 22.260 πόδια Βορειοδυτικό Γκόρνο-Μπανταχσάν, ανακλαδίζεται σε κατεύθυνση βορρά-νότου Κορυφή Καρλ Μαρξ 6.726 μέτρα 22.067 πόδια ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anakladizome, anaklathizome, anakladizomai


Deutsche Synonyme zu: ανακλαδίζομαι

hinlegen ablegen (irgendwohin) legen aus der Hand legen darstellen (Theater, Film) (jemanden) geben (Rolle) verkörpern auftreten als spielen (Theat., Film) in der Rolle (...) zu sehen sein in der Rolle (...) auf der Bühne stehen mimen auftreten in der Rolle (des ...) zu sehen sein als sein gestalten figurieren (als) (jemanden) abgeben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15