ανάγνωση  

  • Lektüre
    upvotedownvote
  • lesen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός που δεν θέλει να διαβάσει δεν καταλαβαίνει τη χαρά της ανάγνωσης.

Κουράστηκα πολύ από την ανάγνωση.

Quelle: glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagnosi, anarnosi, anagnwsh


Deutsche Synonyme zu: ανάγνωση

Bd. Schmöker Schinken Band Buch Titel Lektüre (das) Lesen Rezeption (das) Durcharbeiten Lesestoff etwas zum Lesen etwas zu lesen lesen entziffern decodieren entschlüsseln dechiffrieren dekodieren enträtseln dekryptieren (eine) Vorlesung halten dozieren lehren durchlesen (sich etwas) zu Gemüte führen studieren (sich) reinziehen schmökern (Bücher) wälzen


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ανάγνωση αναγνώσεις
Genitiv ανάγνωσης
& αναγνώσεως
αναγνώσεων
Akkusativ ανάγνωση αναγνώσεις
Vokativ ανάγνωση αναγνώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15