αιμάτωση  

  • Perfusion

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κατάγματα του αστραγάλου είναι επίφοβα διότι είναι πιθανό να σταματήσουν την αιμάτωση του οστού και να το νεκρώσουν. Ο αστράγαλος τροφοδοτείται κυρίως από ένα ...

... εμφάνισή του είναι: Η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ αμυντικών (βλέννη, καλή αιμάτωση, δράση διαττανθρακικών ιόντων) και επιθετικών (HCl, πεψίνη) παραγόντων ...

... εξωτερικά, και μυελώδη μοίρα, εσωτερικά. Και οι δύο περιοχές έχουν πλούσια αιμάτωση από ένα, ακτινωτά προσανατολισμένο πλέγμα αγγείων. Το αίμα παροχετεύεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ematosi, aimatwsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15