ίασπος  

 • Hyazinthe
  upvotedownvote
 • Jaspis
  upvotedownvote
 • Saphir
  upvotedownvote
 • Turmalin
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ακτινόλιθου ονομάζεται νεφρίτης και αποτελεί το ένα από τα δύο συστατικά του ίασπι (jade) (το άλλο συστατικό του οποίου είναι ο ιαδεΐτης). Ο νεφρίτης και ο ...

... παράδειγμα των οποίων είναι το γερμανικό ή το ελβετικό λάπις (παράγεται από ίασπι βαμμένο με μπλε χρωστική, που όμως δεν παρουσιάζει τις αναλαμπές του σιδηροπυρίτη ...

... τράπεζα βάσταζαν τέσσερις κολόνες από πορφυρίτη. Αλλού έστεκαν κολόνες από ίασπι. Η χρυσή εικόνα της Παναγίας έστεκε σε μια κόγχη, στολισμένη με χιλιάδες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

iaspos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15