ήμερα  

  • ohne Erregung
    upvotedownvote
  • ruhig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κάνει ζέστη σήμερα.

Σήμερα μένω στο σπίτι.

Σήμερα βγήκα μια βόλτα στα μαγαζιά, αλλά δεν βρήκα κάτι να αγοράσω.

Quelle: Sprachprofi, promemoria, gyiann


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

imera, hmera

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15