άχου  

  • Stall

Beispielsätze

Η Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Ελλάδα προσχώρησαν στους Συμμάχους.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

achu, axoy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15