ψευδής -ής -ές  (psevdis -is -es, psevthis -is -es, pseydhs -hs -es)  


Beispielsätze ψευδής -ής -ές

Quelle: Wikipedia

... Ο αργεντίτης κρυσταλλώνεται στο κυβικό και ο ακανθίτης στο μονοκλινές ψευδο-ορθορομβικό κρυσταλλικό σύστημα. Είναι μαλακά ορυκτά και έχουν μεγάλη περιεκτικότητα ...

... Η λογική πλάνη του ψευδούς διλήμματος (γνωστή επίσης και ως ψευδής διχοτόμηση, πλάνη των άκρων, «άσπρο ή μαύρο» σκεπτικό, ψευδής διάζευξη, πλάνη «είτε/είτε» ...

... Η παραμνησία ή ψευδής μνήμη είναι το ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο ένα άτομο ανακαλεί στη μνήμη του κάτι που δεν συνέβη. Στην ψευδή μνήμη γίνονται αναφορές ...


Beispielsätze falsch

Alles, was falsch verstanden werden kann, wird falsch verstanden werden.

Er hat den Pullover falsch herum angezogen.

Da er falsch adressiert war, kam der Brief nie bei ihm an.

Quelle: MUIRIEL, lilygilder, lilygilder


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von ψευδής -ής -έςψευδής -ής -ές

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15