χαρούμενος -η -ο Adj.  [charumenos -i -o, xaroymenos -h -o]

  Adj.
(1176)
  Adj.
(92)
  Adj.
(5)

GriechischDeutsch
Η έναρξη της δεύτερης θητείας μου ήταν συνεπώς δύσκολη, αλλά, εάν μπορεί κανείς στην πολιτική να είναι χαρούμενος, τότε για τις επόμενες ώρες –όχι παραπάνω– δηλώνω χαρούμενος.Der Auftakt meiner zweiten Amtszeit war so zwar mühsam, aber wenn man in der Politik glücklich sein kann, bin ich – und sei es auch nur für die nächsten Stunden – ein glücklicher Mensch.

Übersetzung bestätigt

Με τη στενή συγγένειά του ως προς την προέλευση του CERN, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τη σημαντική αυτή συμβολή στην επιτυχία του νέου εργαστηρίου.»Ich bin für das CERN sehr glücklich, dass wir durch unsere Vorbildfunktion für diese junge Forschungseinrichtung einen wichtigen Beitrag zu ihrem Erfolg leisten können.”

Übersetzung bestätigt

Για αυτό το θέμα είμαι πολύ απλά χαρούμενος ευτυχισμένος θα μπορούσα να πω διότι μπορώ να σας ανακοινώσω εδώ απόψε ως κατακλείδα αυτής της συζήτησης ότι ο Πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής αποδέχθηκε σήμερα τη λύση στα εκκρεμή προβλήματα, την οποία συμφώνησε να προτείνει στη Νότιο Αφρική το Συμβούλιο Υπουργών.Ich freue mich fast möchte ich sagen, ich bin glücklich Ihnen heute abend zum Ende dieser Diskussion mitteilen zu können, daß der südafrikanische Präsident heute die Lösung der offenen Probleme zugesagt hat, wie dies Südafrika vom Außenministerrat der EU letzten Montag vorgeschlagen wurde.

Übersetzung bestätigt

Είναι κάτι που μας ευχαριστεί και θα ήμουν πολύ χαρούμενος εάν, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου, θα μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη παράδοση, δηλαδή ότι η παρουσία του Συμβουλίου -ο κ. Nooke βρίσκεται σήμερα εδώ ως παρατηρητήςθα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα αυτών των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα την Πέμπτη το απόγευμα στο μέλλον.Darüber sind wir glücklich, und ich würde mich freuen, wenn wir im Rahmen des Trilogs darauf drängen könnten, dass dies zu einer festen Tradition wird, dass die Anwesenheit des Rates er ist heute als Beobachter hier in Zukunft fester Bestandteil dieser Menschenrechtsdebatten am Donnerstagnachmittag wird.

Übersetzung bestätigt

Ήταν ένας από τους στόχους που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για το 2006, και δεν είμαι χαρούμενος με το πώς εξελίχθηκε.Sie ist eines der Ziele, die das Parlament für 2006 hatte, und ich bin nicht glücklich darüber, wie sie sich entwickelt hat.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • χαρούμενος (maskulin)
  • χαρούμενη (feminin)
  • χαρούμενο (neutrum)


Griechische Definition zu χαρούμενος -η -ο

χαρούμενος -η -ο [xarúmenos] : α.που έχει χαρά, που χαίρεται. ANT στενοχωρημένος, λυπημένος: Είναι χαρούμενος -η -ο γιατί πέτυχε στις εξετάσεις / γιατί έρχονται οι διακοπές. Xαρούμενη συντροφιά. || Είναι χαρούμενος -η -ο άνθρωπος, έχει πάντα χαρούμενη διάθεση. β. που εκδηλώνει, που δείχνει χαρά. ANT λυπημένος: Tο πρόσωπό του / το βλέμμα του είναι χαρούμενο. || ANT λυπη τερός: Tο χαρούμενο κελάηδημα των πουλιών. Tα χαρούμενα τραγούδια των παιδιών. γ. κατά τη διάρκεια του οποίου συμβαίνουν ευχάριστα γεγονότα. ANT θλιβερός: Πέρασε μια χαρούμενη ζωή. Οι χαρούμενες μέρες του καλοκαιριού. (ευχή) χαρούμενη πρωτοχρονιά / χαρούμενες γιορτές! χαρούμενα ΕΠIΡΡ: Nα περάσεις χαρούμενος -η -ο τον καινούριο χρόνο. Mου είπε χαρούμενος -η -ο τα καλά νέα.

[μσν. χαρούμενος < χαιρούμενος (< χαίρ(ομαι) -ούμενος) κατά το χαρά]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback