φρικτός -ή -ό  

  • entsetzlich
    upvotedownvote
  • grausam
    upvotedownvote
  • schrecklich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κήρυκα Θοώτην: / Θοώτη, εδώ τον Αίαντα πετάξου να καλέσεις... / ...ότι φρικτός αφανισμός σ' ολίγο εδώ θα γίνει... / ...Είπε και δεν παράκουσεν ο κήρυξ ...

... πρώτα βρισκόταν έχει πια παρέλθει. Η αναταραχή του πολέμου του χθες και ο φρικτός ήχος του πολέμου ακολουθούνται σήμερα, σε αρμονική αντίθεση, από γλυκούς ...

... λύκειο, έχω φάει ξύλο και κλωτσιές. Δύο φορές μου μάτωσαν τη μύτη. Ήταν φρικτό." Αφού μετακόμισε στην Καλιφόρνια, έκανε αίτηση δύο φορές στο Πανεπιστήμιο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

friktos -i -o, friktos -h -o


Deutsche Synonyme zu: φρικτός -ή -ό

grässlich fürchterlich furchtbar formidabel abominabel (jemandem) zuwider scheußlich widerlich abscheulich schauderhaft entsetzlich schrecklich abgründig miserabel abgrundtief furchteinflößend schaurig Furcht einflößend furchterregend Furcht erregend schauervoll Angst einflößend schauerlich gruselig grausig beängstigend grauenvoll Grauen erregend grauenerregend Schrecken erregend schreckenerregend Schrecken verbreitend erschreckend bedrohlich angsteinflößend zum Fürchten ängstigend Horror... albtraumhaft hart empfindungslos grausam kalt kaltherzig eisig hartherzig gefühllos grauenhaft gräulich horrormäßig sehr schlecht roh wild mörderisch bluttriefend störend unerwünscht nicht wünschenswert unerfreulich unwillkommen lästig leidig nicht erwünscht ärgerlich nicht wünschen schlecht schlimm unerquicklich unliebsam unschön ungut widrig unangenehm dumm (ärgerlich) blöd (ärgerlich) etwas Dummes wenig beneidenswert unbequem misslich allzu ungebührlich ungewöhnlich über die Maßen übertrieben über... unverhältnismäßig sehr sehr sehr arg mehr als verdammt auffallend unglaublich überaus unvergleichlich ungemein erstaunlich verdächtig ausnehmend mächtig besonders außergewöhnlich sehr (Gradadverb vor Adjektiven) bitter(-) (nur in speziellen Kontexten) außerordentlich ganz voll (noch eher jugendsprachlich) sündhaft tief zutiefst ungeheuer hoffnungslos rettungslos brennend extrem

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15