φιλόστοργος -η -ο  

  • liebevoll
    upvotedownvote
  • zärtlich
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filostorgos -i -o, filostorros -i -o, filostorgos -h -o


Deutsche Synonyme zu: φιλόστοργος -η -ο

behutsam zärtlich einfühlsam lieb sanft zart liebevoll sacht minniglich

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15