φιλοσοφικός -ή -ό  (filosofikos -i -o, filosofikos -h -o)  

Synonyme zu φιλοσοφικός -ή -ό

φιλοσοφημένος -η -ο

Deutsche Synonyme zu φιλοσοφικός -ή -ό

weltanschaulich ideologisch philosophisch gesinnungsmäßig


Beispielsätze φιλοσοφικός -ή -ό

Quelle: Wikipedia

... φιλοσοφική θεώρηση η οποία εμφανίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., και αποτελεί μια σημαντική τομή ως προς τις κατευθύνσεις που πήρε ο φιλοσοφικός στοχασμός ...

...      Αυτό το λήμμα αφορά το καλλιτεχνικό ρεύμα. Για φιλοσοφικό ρεύμα, δείτε: φιλοσοφικός ρεαλισμός. ...

... Ο Υλομορφισμός είναι Αριστοτέλειος φιλοσοφικός όρος μεταφυσικής αντίληψης. Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης με τον όρο αυτό υποστήριζε ότι κάθε φυσικό σώμα ...


Beispielsätze philosophische

Meine Ex-Frau war Professorin für Philosophie an der New Yorker Universität — wir hatten immer intensive philosophische Diskussionen, in denen sie den Nachweis führte, dass ich nicht existiere.

Tom verfügte über hervorragende Kenntisse der arabischen und der russischen Sprache und veröffentlichte auch einige philosophische Schriften in diesen beiden.

Das ist eine philosophische Frage.

Quelle: Esperantostern, Pfirsichbaeumchen, al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von φιλοσοφικός -ή -όφιλοσοφικός -ή -ό

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15