φιλοσοφημένος -η -ο  

  • bewusste
    upvotedownvote
  • philosophisch
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filosofimenos -i -o, filosofhmenos -h -o


Deutsche Synonyme zu: φιλοσοφημένος -η -ο

weltanschaulich ideologisch philosophisch gesinnungsmäßig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15