υπάλληλος -η -ο Adj.  [ipallilos -i -o, ypallhlos -h -o]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
überlappend
zusammenfallend

Grammatik

  • υπάλληλος (maskulin)
  • υπάλληλη (feminin)
  • υπάλληλο (neutrum)


Griechische Definition zu υπάλληλος -η -ο

υπάλληλος -η -ο [ipádivlos] : (λογ.) για έννοια η οποία περιλαμβάνεται στο πλάτος μιας άλλης: Yπάλληλες έννοιες.

[λόγ. < αρχ. ὑπάλληλος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback