υγρο-  

  • Flüssigkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επιστήμη της φυσικής υγρό ονομάζεται κάθε ουσία που παρατηρείται με συγκεκριμένο μεν όγκο αλλά όχι με καθορισμένο σχήμα. Το υγρό αποτελεί μία από τις ...

... στόματος ή του εντέρου) με ένα σωματικό υγρό που περιέχει τον ιό, όπως αίμα, σπέρμα, κολπικά υγρά, προσπερματικά υγρά ή γάλα θηλασμού ενός μολυσμένου ατόμου ...

... άζωτο είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό με πυκνότητα 0,807 g/ml στο σημείο βρασμού και μια διηλεκτρική σταθερά 1,43. Το υγρό άζωτο αναφέρεται συχνά, στα αγγλικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

igro-, irro-, ygro-


Deutsche Synonyme zu: υγρο-

Flüssigkeit Körperflüssigkeit Liquor Fluid Liquidierbarkeit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15