τελευταίος -α -ο  

  • letzte
    upvotedownvote
  • letzter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σαργκαβαγκαντίρ, από το όνομα του Οβαννές Σαργκαβάκ, που έκανε αυτές τις τελευταίες μεταβολές. Οι ημερομηνίες σημειώνονται με το σύμβολο ԹՎ ή κάτι παρόμοιο ...

... Μύκητες από τα Φυτά. Τελευταία προστέθηκαν τα Αρχαιοβακτήρια. Αυτά τα 6 βασίλεια, βάσει γενετικών εξετάσεων, διαιρέθηκαν τελευταία σε τρία Υπερβασίλεια ...

... Franse Westhoek, γαλλικά: Westhoek français) ομιλούνται τα ολλανδικά. Το τελευταίο αποτελεί τμήμα της Γαλλίας και αποκαλείται μερικές φορές "Γαλλική Φλάνδρα" ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

telefteos -a -o, teleytaios -a -o


Deutsche Synonyme zu: τελευταίος -α -ο

definitiv endgültig ein für alle Mal für immer abschließend feststehen(d) letztgültig Schluss... End... letzte letzter voriger zurückliegender vorhergehender äußerster übrig geblieben verblieben hinterst zuletzt Schlusslicht Sieger der Herzen Letztplatzierter

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15