συναλλαγματοφόρος -ος -α -ο  (sinallagmatoforos -os -a -o, sinallarmatoforos -os -a -o, synallagmatoforos -os -a -o)  

Synonyme zu συναλλαγματοφόρος -ος -α -ο

Noch keine Synonyme


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von συναλλαγματοφόρος -ος -α -οσυναλλαγματοφόρος -ος -α -ο

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15