σοφός -ή -ό  

  • kluge
    upvotedownvote
  • weise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Διονύσιος Α΄, ο επονομαζόμενος Σοφός, διετέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης την περίοδο 1467-1471 και 1488-1490. Γεννήθηκε στη Δημητσάνα πριν το 1410. Σπούδασε ...

... Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 1190 - Πάπας Κλήμης Δ΄ 1221 - Αλφόνσος Ι΄ ο Σοφός, βασιλιάς της Καστίλης 1496 - Κλεμάν Μαρό, Γάλλος ποιητής 1542 - Ακμπάρ ...

... Φορμόζος 1147 – Φρειδερίκος Β', δούκας της Σουαβίας 1284 - Αλφόνσος Ι΄ ο Σοφός, βασιλιάς της Καστίλης 1292 - Πάπας Νικόλαος Δ΄ 1406 - Ροβέρτος Γ', βασιλιάς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sofos -i -o, sofos -h -o


Deutsche Synonyme zu: σοφός -ή -ό

vernünftig klug weise weltklug erfahren lebensklug geläutert lebenserfahren mit (viel) Lebenserfahrung Formgebung Stil Fasson Art Manier Machart Gepräge Weizen Weizenbier Weißbier Melodie Tonfolge (Ton-) Linie Melodei Farblosigkeit Blässe fahle Farbe Fahlheit Blassheit gesetzt gelassen reif

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15