σακχαρο-    [sakcharo-, sakxaro-]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu σακχαρο-

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie σακχαρο-

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu σακχαρο


Grammatik

Noch keine Grammatik zu σακχαρο.Griechische Definition zu σακχαρο

σακχαρο- [sakxaro] & σακχαρό- [sakxaró], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό & σακχαρ- [sakxar], συχνά όταν το β' συνθετικό αρχίζει από φωνήεν : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις· δηλώνει ότι το β' συνθετικό: 1. (λόγ.) αναφέρεται, περιέχει, ή έχει σχέση με τη ζάχαρη· (πρβ. ζαχαρο-): σακχαροδοχείο, σακχαρούχος, σακχαροποιία. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback