ρινικός -ή -ό  

  • nasal
    upvotedownvote
  • Nasen-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ακόμη, τρεις πόλους, που είναι ο μετωπιαίος, ο ινιακός και ο κροταφικός. Ο ρινικός εγκέφαλος αποτελείται από μια κεντρική μοίρα που φέρεται γύρω από το μεσολόβιο ...

... μοιάζει με αυτό του λύκου, αλλά είναι ελαφρύτερο και λιγότερο ογκώδες. Η ρινική περιοχή είναι χαμηλότερη. Η οβελιαία και ινιακή ακρολοφία είναι αρκετά ανεπτυγμένες ...

... ευκαλυπτέλαιο που χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική σε διάφορα σπρέι κατά της ρινικής καταρροής. Από τον κορμό κάποιων άλλων ειδών λαμβάνεται η ρητίνη, χρήσιμη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

rinikos -i -o, rinikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: ρινικός -ή -ό

nasal zur in der Mitte gelegenen Nase hin nasenwärts medial

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15