πραγματικός -ή -ό  (pragmatikos -i -o, prarmatikos -i -o, pragmatikos -h -o)  


Beispielsätze πραγματικός -ή -ό

Quelle: Wikipedia

... ) Πραγματικός Πληθυσμός 2001 Διορθώσεις στην απογραφή 2001 που προέκυψαν μετά τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Υπουργείο Εσωτερικών (πραγματικός πληθυσμός) ...

... πληθυσμού στις υφιστάμενες το 1940 διοικητικές ενότητες. Ο συνολικός (πραγματικός) πληθυσμός ανήλθε σε 7.344.860 κατοίκους και παρουσίασε αύξηση σε σχέση ...

... στις 17 Μαρτίου του 1991. Η προηγούμενη απογραφή ήταν αυτή του 1981. Ο πραγματικός πληθυσμός στο σύνολο της Ελλάδας ανερχόταν στους 10.258.364 κατοίκους ...


Beispielsätze echte

Jason war ein wortkarges Individuum, daher war es immer eine echte Überraschung, wenn er etwas sagte.

Einer für alle und alle für einen, das ist echte Teamarbeit.

Bisher habe ich nie eine echte Kuh gesehen.

Quelle: MUIRIEL, xtofu80, MUIRIEL


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von πραγματικός -ή -όπραγματικός -ή -ό

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15