πολυάσχολος -η -ο  

  • beschäftigt
    upvotedownvote
  • sehr beschäftigt
    upvotedownvote
  • viel beschäftigt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... 373.245 τόνους φορτίου και 222.824 TEU, καθιστώντας το ένα από τα πιο πολυάσχολα λιμάνια φορτίου στην Ελλάδα και το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poliascholos -i -o, polyasxolos -h -o


Deutsche Synonyme zu: πολυάσχολος -η -ο

angestellt beschäftigt tätig in (jemandes) Diensten (stehen) in Lohn und Brot stehen (bei) auf der Gehaltsliste (stehen) (bei) erwerbstätig im Arbeitsverhältnis im Beschäftigungsverhältnis in Amt und Würden sozialversicherungspflichtig beschäftigt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15