παρεπιδημώ  

  • Aufenthalt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τόπους οικείους στους οποίους μετανάστευαν και εγκαθίσταντο μόνιμα ή παρεπιδημούσαν επαγγελματικά ως λόγιοι, κληρικοί, έμποροι, αλλά και ως μισθωτές κτημάτων ...

... μαθητεύσει κοντά στους Αννίμπαλε Καρράτσι και Μπερναντίνο Μπάλντι. Το 1609 παρεπιδήμησε στη Ρώμη επί ένα έτος, για να εργασθεί υπό τον Γκουίντο Ρένι, ενώ είναι ...

... καλλιεργήσιμης γης, αλλά κυρίως για λόγους απομάκρυνσης των εντόμων που παρεπιδημούν σε ελώδεις περιοχές. Ο κίνδυνος αυτός έχει αποσοβηθεί σήμερα, αφού αναγνωρίζεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

parepidimo, parepithimo, parepidhmw


Deutsche Synonyme zu: παρεπιδημώ

Aufenthaltsort Standort Wohnsitz Aufenthalt Wohnort Sitz Meldeadresse Wohnadresse

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15