παραμυθητικός -ή -ό  

  • tröstlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... καὶ δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρχίας De Unius in Re Publica Dominatione Παραμυθητικός πρός Ἀπολλώνιον Consolatio ad Apollonium Με την έννοια του παρηγορητικός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paramithitikos -i -o, paramythhtikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: παραμυθητικός -ή -ό

trostreich tröstlich

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15