πάριος -α -ο  Adj.  [parios -a -o]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πάριος -α -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πάριος -α -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu πάριος -α -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο πάριος (maskulin)
  • η πάρια (feminin)
  • το πάριο (neutrum)


Griechische Definition zu πάριος -α -ο

πάριος -α -ο [pários] : (λόγ.) ο παριανός. || Πάριο χρονικό, αρχαία επιγραφή που βρέθηκε στην Πάρο.

[λόγ. < αρχ. Πάριος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback