νεαρός -ή -ό Adj.  [nearos -i -o, nearos -h -o]

  Adj.
(14)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Τα προσχωσιγενή εδάφη είναι νεαρά και δεν είναι αναπτυγμένα από εδαφολογική άποψη.Die Schwemmböden am Flussufer sind jung und bodenkundlich nicht entwickelt.

Übersetzung bestätigt

Χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις που δεν είναι αυτές που σας έδειξα σήμερα, μπορούμε να καταλάβουμε ποια άστρα είναι γηραιά και ποια νεαρά.Mit anderen Beobachtungen als den heute gezeigten, können wir in der Tat erkennen, welche alt sind und welche jung.

Übersetzung nicht bestätigt

Πηγαίνω στα σχολεία για να μιλήσω σε νεαρά κορίτσια, μουσουλμάνες, ώστε να μη δέχονται να παντρεύονται πολύ νέες ενάντια στη θελησή τους.Ich gehe in Schulen und spreche zu jungen muslimischen Mädchen, so dass sie es nicht dulden, sehr jung gegen ihren Willen verheiratet zu werden.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

  • νεαρός (maskulin)
  • νεαρή (feminin)
  • νεαρό (neutrum)


Griechische Definition zu νεαρός -ή -ό

νεαρός -ή -ό [nearós] λόγ. θηλ. και νεαρά : I1α.που βρίσκεται στην εφηβική ηλικία ή στα πρώτα χρόνια της νεότητας: Ένα νεαρό ζευγάρι. Nεαρά άτομα. Ο νεαρός -ή -ό Παπαδόπουλος, ο γιος, όχι ο πατέρας. Ο νεαρός -ή -ό βλαστός της οικογένειας. || (ως ουσ.) ο νεαρός, θηλ. νεαρή: Mόδα για νεαρούς. Tι θέλεις, νεαρέ;, ως προσφώνηση, μόνο στο αρσενικό. || υπάλληλος καταστήματος ή γραφείου για βοηθητικές εργασίες· παιδί4. || H νεαρή ηλικία. || (ως ουσ. στη λόγ. έκφρ.) το νεαρό της ηλικίας. β. (για ζώο ή φυτό) που η ηλικία του είναι μικρή: Ο νεαρός -ή -ό ελέφαντας. Οι νεαροί βλαστοί του φυτού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback