μονήρης -ης -ες  

  • einsam
    upvotedownvote
  • einsame
    upvotedownvote
  • Einzelperson
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... γίνεται υπεραγώγιμο κάτω από 0,9 Κ. Είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...

... γίνεται υπεραγώγιμο στους -262 °C. Είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...

... υπεραγώγιμο στους -257,15 °C. Το όσμιο είναι παραμαγνητικό μέταλλο διότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια τα οποία συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες και έλκονται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

moniris -is -es, monhrhs -hs -es


Deutsche Synonyme zu: μονήρης -ης -ες

einsam trostlos verlassen untröstlich abgelegen jwd abgeschieden ab vom Schuss menschenleer abseitig entlegen öde außerhalb jottwedee einsam und verlassen weit vom Schuss (da) sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht weit ab vom Schuss fernab der Zivilisation in der Pampa in der Walachei am Arsch der Welt (da) ist der Hund verfroren solo zurückgezogen allein wie ein Eremit wie ein Einsiedler eremitisch eremitenhaft (ganz) für sich beklagenswert desolat bedauernswert kontaktarm ohne soziale Bezüge ohne (soziale) Kontakte isoliert kontaktlos insular beziehungslos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15