μιλητός -ή -ό  

  • Milet
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ηρόδωρος ✓ Μέγαρα 189η 24 π.Χ. Δημοσθένης Μίλητος 190η 20 π.Χ. Δημοσθένης Μίλητος 191η 16 π.Χ. Δημοσθένης Μίλητος 212η 69 μ.Χ. Διογένης Έφεσος 213η 73 ...

... - Ο Ιππίας εξορίζεται από την Αθήνα. Ο Ιστιαίος γίνεται τύραννος της Μιλήτου. Ο Κλεομένης και ο Δημάρατος βασιλείς της Σπάρτης. 508 π.Χ. - Ο Ισαγόρας ...

... δρόμος Κρότωνας Εκάτομνος 1ος αιώνας π.Χ. Στάδιο Δίαυλος Οπλίτης δρόμος Μίλητος Ερμογένης ο Ίππος 1ος αιώνας π.Χ. Στάδιο Δίαυλος Οπλίτης δρόμος Ξάνθος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

militos -i -o, milhtos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15