μεγαλαίνω  

  • Vermögen und Macht bekommen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

megaleno, meraleno, megalainw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15