μεγάλος -η -ο Adj.  [megalos -i -o, meralos -i -o, megalos -h -o]

  Adj.
(774)
  Adj.
(15)
  Adj.
(4)

GriechischDeutsch
Ορισμένα στοιχεία κόστους (όπως η ενέργεια) αυξήθηκαν, αλλά ο αντίκτυπός τους δεν είναι τόσο μεγάλος που να αναιρεί την αιτιώδη συνάφεια σε συνθήκες όπου πολύ σημαντικός όγκος κινεζικών εξαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ συμπιέζουν τις πωλήσεις και την παραγωγή (αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής ανά μονάδα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής) και οδηγούν σε συμπίεση και μείωση των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.Bei einigen Kostenfaktoren (wie Energie) ist ein Anstieg zu verzeichnen, aber in einem Kontext, in dem sehr bedeutende Mengen gedumpter chinesischer Ausfuhren Verkaufsund Produktionsmengen drücken (und damit die Stückkosten des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft erhöhen) und die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft nach unten treiben, ist der Einfluss dieser Kostenfaktoren nicht so groß, dass er an der Feststellung eines ursächlichen Zusammenhangs etwas ändern würde.

Übersetzung bestätigt

Ο δίσκος του ζυγού πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσκρουση όλου του ρεύματος ατμού που περνάει από το θώρακα πάνω σ' αυτόν.Die Waagschale muss groß genug sein, damit der gesamte durch die Blende geführte Strahl auf sie auftrifft.

Übersetzung bestätigt

Στις εσωτερικές πλευρές του οχήματος υπάρχει αρκετά μεγάλος χώρος έτσι ώστε να επιτρέπεται η τακτοποίηση και η εναπόθεση των οικιακών επικίνδυνων απορριμμάτων στις διάφορες μονάδες.Im Fahrzeug ist ein ausreichend groß bemessener Bewegungsraum vorzusehen, damit die gefährlichen Haushaltsabfälle sortiert und auf die verschiedenen Einheiten aufgeteilt werden können.

Übersetzung bestätigt

Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει σε διάφορα fora ότι παραμένει μεγάλος ο κίνδυνος επιτυχών ενεργειών πυρηνικής τρομοκρατίας με πυρηνικά ή άλλα ραδιενεργά υλικά.Die internationale Gemeinschaft hat in verschiedenen Gremien festgestellt, dass die Gefahr erfolgreicher nuklearterroristischer Handlungen unter Einsatz von Kernmaterial oder anderen radioaktiven Stoffen nach wie vor groß ist.

Übersetzung bestätigt

Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ότι παραμένει μεγάλος ο κίνδυνος επιτυχών ενεργειών πυρηνικής τρομοκρατίας με πυρηνικά ή άλλα ραδιενεργά υλικά.Die internationale Gemeinschaft hat in verschiedenen Gremien festgestellt, dass die Gefahr erfolgreicher nuklearterroristischer Handlungen unter Einsatz von Kernmaterial oder anderen radioaktiven Stoffen nach wie vor groß ist.

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • μεγάλος (maskulin)
  • μεγάλη (feminin)
  • μεγάλο (neutrum)


Griechische Definition zu μεγάλος -η -ο

μεγάλος, επίθ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback