μαριόλικος -η -ο  (mariolikos -i -o, mariolikos -h -o)  

Synonyme zu μαριόλικος -η -ο

Noch keine Synonyme


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μαριόλικος -η -ομαριόλικος -η -ο

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15