μανός    [manos]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu μανός

μανός altgriechisch μανός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μανός

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μανός

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu μανός

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μανός.Griechische Definition zu μανός

μανός, επίθ.

Χαλαρός, νωθρός·
(μεταφ.) διανοητικά ασθενής· παράφρονας, παρανοϊκός:
έχοντες και στρατάρχην άνδρα μανόν και αιματοβόρον (Καναν. 30).
[αρχ. επίθ. μανός. Η λ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback