μάρκος    [markos]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu μάρκος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie μάρκος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu μάρκος

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu μάρκος.Griechische Definition zu μάρκος

μάρκος ο. — Βλ. και μάρκον.

1) Μονάδα βάρους για χρυσάφι ή ασήμι, ίση με 8 ουγγιές:
έναν ποτήριν αργυρόν … βάρος ή μάρκους (Μαχ. 34614 χφ O κριτ. υπ).
2) Νόμισμα χρυσό ή ασημένιο:
χαρίσματα … ων και τα πλέον μικρότερα χιλίων μάρκων αξιάζουν (Πόλ. Τρωάδ. 12605).
[<μεσν. λατ. marcus ή <γαλλ. marc. Η λ. στο Du Cange]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback