κωλόφαρδος -η -ο  

  • Dusler
    upvotedownvote
  • Glücklicher
    upvotedownvote
  • Glückspilz
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kolofardos -i -o, kolofarthos -i -o, kwlofardos -h -o


Deutsche Synonyme zu: κωλόφαρδος -η -ο

Glückspilz (ein) Glücklicher Glückskind Sonntagskind Duslbauer

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15