κυρίαρχος -η -ο  

  • dominant
    upvotedownvote
  • Souverän
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τις αρχές του 1970. Το Discο, επίσης, λειτούργησε ως αντίδραση για την κυριαρχία της Rock μουσικής και της στιγματισμένης χορευτικής μουσικής εκείνη την ...

... χρώματος καφέ, που χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Στο νέο εθνόσημο κυριαρχεί το καφέ χρώμα. Εκατέρωθεν της ασπίδας υπάρχουν δύο καφέ άλογα Basutho ...

... Αγγλοσαξωνικό δίκαιο είναι το δίκαιο που κυριαρχούσε στην Αγγλία μεταξύ του 6ου αιώνα και της Νορμανδικής κατάκτησης του 1066 και το οποίο σε συνδυασμό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriarchos -i -o, kyriarxos -h -o


Deutsche Synonyme zu: κυρίαρχος -η -ο

bestimmend dominant herrisch tonangebend befehlshaberisch dominierend beherrschend herrschend führend maßgeblich maßgebend vorherrschend prädominant am ausgeprägtesten am stärksten ausgeprägt ausschlaggebend entscheidend übertrieben selbstbewusst großtuerisch überheblich insolent vermessen präpotent anmaßend aufdringlich hochfahrend hoffärtig arrogant wichtigste(r) Leit... Haupt... Kern... wesentlich(ste/r) aufdringlich (Geruch, Duft) penetrant stark durchdringend alles andere überdecken(d) in die Nase stechen(d) sich vordrängen(d) intensiv Herrscher Souverän Gebieter Monarch Herr Potentat Regent Machthaber selbstbewusst selbstsicher forsch mit breiter Brust selbstständig unumschränkt uneingeschränkt absolut autokratisch allmächtig locker ruhig cool lässig gleichmütig nonchalant gezügelt detachiert gefasst stoisch gelassen kühl seelenruhig unerschütterlich nervenstark ungerührt kaltblütig unaufgeregt ohne mit der Wimper zu zucken nicht aus der Ruhe zu bringen affektlos majestätisch erhaben Achtung gebietend achtunggebietend hoheitsvoll Ehrfurcht gebietend ehrfurchtgebietend überlegen sicher

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15