κραταιός -ά -ή -ό  

  • eitel
    upvotedownvote
  • kräftig
    upvotedownvote
  • stark
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βιβλίον δια χειρός δημητρίου του πυρούλη εν έτει ςωωωμ[έ] βασιλεύοντος του κραταιού και αγίου η[μών] αυ[τοκράτορος] βασιλεώς ανδρονίκου του παλαιολόγου -ινδος ...

... οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω και εξήγαγέ σε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλω, δια τούτο συνέταξέ σοι Κύριος ο Θεός σου, ωστε φυλάσσεσθαι ...

... Σουχάρτο, επειδή είναι μυστικιστής, δεν πεθαίνει εύκολα. Η υγεία του άλλοτε κραταιού ηγέτη της Ινδονησίας επιδεινώθηκε κι άλλο στις 15 Ιανουαρίου, οπότε και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krateos -a -i -o, krataios -a -h -o


Deutsche Synonyme zu: κραταιός -ά -ή -ό

eitel gefallsüchtig kokett narzisstisch lauter pur nichts als total (nachgestellt) rein bar schier blank bloß (der/die/das) reinste (...) robust stabil stattlich zäh taff kräftig stark ehern fest haltbar belastbar resilient tragfähig solide machtvoll kraftstrotzend bärenstark kraftvoll kämpferisch (körperlich) stark Bärenkräfte haben körperlich leistungsfähig markig kernig nicht zimperlich plakativ prägnant herzhaft deftig ordentlich würzig geschmacksintensiv umami mit voller Wucht mit voller Kraft volle Pulle mit aller Gewalt mit maximaler Stärke so fest(e) wie möglich dass es nur so (...) dass es nur so eine Art hat(te) sehr (vor Verben oder Partizipien 2) mächtig dramatisch (journal.) heftig intensiv tüchtig ausgiebig deutlich erheblich eingehend durchdringend ausgeprägt scharf stark (Kaffee, Tee) da bleibt der Löffel drin stehen gehaltvoll kampfstark besonders überaus massiv ausgesprochen außerordentlich schwer ungemein äußerst enorm außergewöhnlich zutiefst sehr (vor Adjektiv oder Adverb) in höchstem Maße höchlichst hochgradig allzu auffällig unübersehbar wahrnehmbar hervorstechend auffallend augenfällig ins Auge stechend markant nicht zu übersehen ersichtlich offensichtlich offenkundig deutlich sichtbar deutlich erkennbar apparent ins Auge fallend dick und fett (anschreiben / ankreuzen) klar und deutlich eklatant flagrant phantastisch großartig abgefahren bombastisch fulminant phänomenal krass fantastisch ultrakrass cool irre tief nachhaltig lange lange Zeit prima sauber bombig super geil der Hit phatt dufte spitze Sahne klasse nicht schlecht 1A knorke toll genial astrein tipptopp doll erste Sahne allererste Sahne zum Reinlegen hasenrein tofte leinwand leiwand potent einflussreich von Einfluss hochmögend signifikant bezeichnend charakteristisch merklich spürbar fühlbar in großem Umfang aufdringlich (Geruch, Duft) penetrant alles andere überdecken(d) in die Nase stechen(d) sich vordrängen(d) dominant fett übergewichtig adipös beleibt korpulent vollschlank wohlbeleibt dick über Normalgewicht gut gepolstert füllig schmerbäuchig fettleibig dickbäuchig wohlgerundet aus der Form geraten mollig üppig feist dickleibig kugelrund wampert drall wohlgenährt dick und fett (verstärkend) (etwas) auf den Rippen haben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15