κοινωνιολογικός -ή -ό  

  • soziologisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... θεωρητικός της νεωτερικότητας par excellence, ενώ η κοινωνιολογική του τεχνοτροπία αποκλήθηκε «κοινωνιολογικός ιμπρεσιονισμός», αφού επιχείρησε να συζεύξει το ...

... Γάλλος φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και δημοσιολόγος που στις μεταπολεμικές κοινωνιολογικές του μελέτες ασχολήθηκε κυρίως με την ανάλυση της σύγχρονης τεχνοκρατικής ...

... Από τις λέξεις (Έθνος+λόγος), η Εθνολογία ως σπουδή περιλαμβάνει συνθετικές μελέτες και θεωρητικά συμπεράσματα που εξάγονται από εθνογραφικές παρατηρήσεις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kinoniologikos -i -o, kinoniolojikos -i -o, koinwniologikos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15